Button Huur nu een vlot of een boot
Zaakvoerder VlotGent.be: Geert Dekleermaecker

VlotGent
biedt eu buuten aan, woarvan da d’ aandraavijnge gebeurt deur zonne- en windenergie. Nen ultieme vorm van ‘slow travelling’.

VlotGent, onze milieudoelstellingen


Gent wil tegen 2040 guultegans klimoat-neutraal zijn.

VlotGent geef neu al ‘t veurbeeld:

  • de vlotten dieme verhuren worden aangedreven deur elektro fluistermoteurs dien zuust moar gevoed worden deur zonne- en windenergie, dieme zelve opwekken.

  • wij willen meehelpen veur den otto zuuvele meugelaak uit Gent te bannen, maar toch de meugelaakhaad te geven veur vlot in en deure de stad te geroaken, veur der volop van de woarme Gentsche sfeer te keunen genieten.

  • VlotGent bant volledig ‘t idee van voertuigen op basis van verbrandingsmoteurs. De varende stilteterrassen maken dat VlotGent in het Gents stadsverkier moar nen minieme ecologische voetafdruk zal achterloaten, nevest de vélo en (loater) den elektro-minibus.

  • VlotGent is in onderhandelijng mee W & Z (Waterwegen en Zeekanaal) veur een draavend rietveld aan te leggen aan de logementen om op die maniere al ‘t afvalwoater te zuiveren.

VlotGent, foto VlotGent, foto VlotGent, foto VlotGent, foto VlotGent, foto VlotGent, foto VlotGent, foto VlotGent, foto

T +32 (0) 485 22 12 32
E

©VlotGent.be - saait: